Privacy

Online Privacy Verklaring Interieurbeslag.be

Dit document verklaart de Privay Policy van deze website www.Interieurbeslag.be. Interieurbeslag.be is onderdeel van:
Nieuwlaat Trading BV
De Wijper 18
4726 TG Heerle
info@Interieurbeslag.be

Dit document heeft alleen betrekking op de website www.Interieurbeslag.be. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden met betrekking tot andere uitingen van Interieurbeslag.be  of andere bedrijven verbonden aan Interieurbeslag.be.

Privacy en Interieurbeslag.be? 
Voor het kunnen verwerken van online bestellingen, is het nodig persoonlijke gegevens te verwerken en bewaren. Daar we het logisch achten dat u veel waarde hecht aan uw privacy, is het voor ons van groot belang uw gegevens zorgvuldig te verwerken en te beveiligen. Uw gegevens zijn dan ook goed beveiligd opgeslagen in een database en worden alleen geraadpleegd waar nodig voor het verwerken van orders of afwikkelen van vragen m.b.t. uw bestelling(en). De gegevens die wij opslaan, worden dan ook alleen voor dit doel gebruikt. Hieronder kunt u meer informatie vinden m.b.t. deze gegevens:

Welke informatie heeft Interieurbeslag.be nodig en hoe wordt deze informatie gebruikt? 
Wanneer u een bestelling plaatst, hebben wij een NAW-gegevens en e-mail adres nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij uw bestelling afhandelen en u op de hoogte houden van het verloop van uw bestelling.
Het e-mail adres en de adresgegevens dat u invult bij uw bestelling, worden alleen gebruikt om u te informeren over het verloop van uw bestelling.
Het e-mail adres zal nooit voor andere doeleinden worden gebruikt. Een complete lijst van gegevens is:
- NAW gegevens
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Eventueel faxnummer
- Factuuradres
- Betalingsgegevens
- Eventueel bedrijfsnaam
- IP-adres


Wat gebeurt er met mijn emailadres?
Interieurbeslag.be gebruikt uw emailadres om u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling(en).

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Geeft Interieurbeslag.be gegevens door aan derden?
Interieurbeslag.be geeft geen persoonlijke informatie van haar klanten door aan partijen die de gegevens voor marketingdoeleinden willen gebruiken. De verkregen gegevens worden wel gedeeld met dienstverlenende bedrijven die voor ons werken (in praktijk is dit alleen de vervoerder DHL), maar deze bedrijven hebben geen toestemming om deze informatie te gebruiken of openbaar te maken tenzij noodzakelijk om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of te voldoen aan wettelijke eisen. We kunnen uw gegevens onthullen als ons dat wettelijk verplicht wordt.

Heb ik recht op inzage, rectificatie of wissing van mijn gegevens?
Uw gegevens zoals bekend bij Interieurbeslag.be kunt u ten aller tijden opvragen, laten wijzigen of laten verwijderen. De adresgegevens kunt u ook via uw account veranderen. 

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Uw gegevens worden bewaard zo lang dit nodig is zodat u toegang tot uw account blijft houden. U kunt deze te allen tijde laten verwijderen. 

Kan ik bezwaar maken tegen de verwerking van mijn persoongegevens?
Uw gegevens worden zorgvuldig verwerkt en alleen gebruikt voor het afwikkelen van uw bestelling. De adresgegevens zijn nodig voor het verzenden en het e-mail adres is nodig voor de communicatie m.b.t. de status van uw bestelling. Zonder deze gegevens kunnen wij uw order niet verwerken. Bij het invoeren van de gegevens voor het verwerken van uw order(s) geeft u toestemming deze gegevens te gebruiken zoals hier omschreven. Uiteraard kunt u na het afwikkelen van uw bestelling de gegevens laten verwijderen e heeft u het recht de toestemming in te trekken. Uiteraard kunt u altijd bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat doet Interieurbeslag.be om mijn gegevens te beschermen?
We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens in ons bezit te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens in ons bezit afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.

Ontvang ik e-mail van Interieurbeslag.be?
Per e-mail krijgt u een bevestiging van uw bestelling en wordt u op de hoogte gehouden van de status van uw bestelling. U ontvangt daarnaast alleen e-mail van Interieurbeslag.be als u ons uw emailadres hebt gegeven en als u aangegeven hebt het op prijs te stellen om op deze manier informatie van ons te ontvangen. U kunt te allen tijde uw gegevens en e-mailadres laten verwijderen uit ons bestand.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google en het is Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en het delen van gegevens is uitgezet waardoor Google de gegevens niet mag delen. tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren (het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd). 

Google Tag Manager
Wij gebruiken Google Tag Manager om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google en het is Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten en het delen van gegevens is uitgezet waardoor Google de gegevens niet mag delen. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren (het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd).

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Interieurbeslag.be gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het browsen geen cookies ontvangt. Dit kan wel invloed hebben op de goede werking van de site.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Interieurbeslag.nl, dan kunt u een e-mail sturen naar info@Interieurbeslag.be. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.